Montáž pur panelov BA

Montáž opláštenia výrobnej haly pur panelom, klampiarske lemovky,žlaby zvody a plastové okná