Sendvičový panel s polyuretanovým jadrom ( PUR )

Sendvičový panel stenový ( PUR ) štandardný s viditeľným spojom

Funkcie

Sendvičový panel stenový ( PUR ) so skrytým spojom 

Použitie 

 Technické parametre 

  

Použitie

Technické parametre

Sendvičový panel strešný ( PUR )  

              

Použitie

  Technické parametre

                                        Tepelno-izolačná schopnosť panelov PUR

                                                Uc = hodnota súčiniteľa prestupu tepla ( W / m²K )