Sendvičový panel s polystyrénovým jadrom

Sendvičový panel stenový (PWS )

Funkcie

Použitie                                                                      

 Technické parametre 

                                                                     

  Tepelno-izolačná schopnosť panelov PWS

  Uc = hodnota súčiniteľa prestupu tepla ( W / m²K )   

            

Sendvičový panel strešný ( PWD )

Funkcie

Použitie

Technické parametre

Tepelno-izolačná schopnosť panelov PWD

Uc = hodnota súčiniteľa prestupu tepla ( W / m²K )

POŽIARNA KLASIFIKÁCIA PANELOV PWS A PWD

Sendvičové panely PWS a PWD sú klasifikované ako výrobok nešíriaci oheň NRO (Pn-90/B-02867 a Pn-B-02872).

Sendvičové panely PWS a PWD sú klasifikované v triede požiarnej odolnosti E-30. Táto trieda znamená, že požiarna tesnosť steny zo sendvičových panelov PWS a strešného opláštenia zo sendvičových panelov PWD nie je menšia než 30 minút (Pn-B-02851 [2.2] a CEN [2.3]0.Dodatočne bola pre panely PWS určená TRIEDA REAKCIE NA OHEŇ podľa PN-EN 13501-1:2004 ako B-s2, d0.