B-MONT Slovakia s. r. o.

Spoločnosť B-MONT Slovakia s. r. o. vznikla zlúčením s firmou STAVMONT za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb našim klientom. Máme dlhoročné skúsenosti ako i technologické možnosti na zvládnutie rôznych druhov výrobkov s vysokou kvalitou prevedenia a montáže dodržaním dodacích termínov a cien.

Medzi naše hlavné aktivity patrí:

Konkurenčnou výhodou našej firmy je vysoká kvalita a nízka cena.